Visuomeniniai interjerai

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia altoriaus pakyla, altorius ir pulpitas
Aukštoji Jūreivystės mokykla sporto salės įrengimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Klaipėda – „Mes room“ kavinė
Pramogų klubas „Berlynas“ Klaipėda
Biliardo klubas „BlackBall“
restoranas „Anikės teatras“
Į viršų