Visuomeniniai interjerai

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčia altoriaus pakyla, altorius ir pulpitas
Aukštoji Jūreivystės mokykla sporto salės įrengimas
Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla, Klaipėda – “Mes room” kavinė
Pramogų klubas “Berlynas” Klaipėda
Biliardo klubas “BlackBall”
restoranas “Anikės teatras”
Į viršų